Mgr. Ľudmila Poláčková

07.05.2008 07.06.2008 Intímne (ne)bytie (Mira Gáberová, Ivana Sláviková, Ľudmila Valenčíková)

Kurátor : Mgr. Ľudmila Poláčková
Stručná charakteristika podujatia: Výstavný projekt prináša do výstavného priestoru galérie trojicu mladých tvorkýň, ktoré svojou tvorbou predstavujú na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelé autorské programy. V tvorbe autoriek sa objavujú odlišné snové idey. Tie sa dajú chápať a interpretovať ako latentným feminizmom poznačené poetické pohľady na formálno-obsahovú stránku diela. Ženský prvok v ich tvorbe, však nezaváňa dominanciou kontroverzných tém, ale zraniteľnosťou a efemérnosťou, ktorou je od prírody obdarovaná žena. Sú to prvky nežnosti, jemnosti, krehkosti a sympatického nadhľadu – lebo aj týmito v uponáhľanej dobe málo vyzdvihovanými vlastnosťami je žena ženou. Intímne (ne)bytie je aj o neprvoplánovom zaťažovaní sa globálnymi námetmi, ale aj o intímnych osobných ideách , ktoré tieto autorky vo svojej tvorbe hľadajú a odkrývajú.
 
 
 
© 2006 Mira Gáberová