Výstava video-tvorby Mira Gáberová: Edit Mira Gáberová: Edit Kurátorka: Katarína Gatialová Vernisáž: streda 9. 7. 2008, 18.00 – 22.00 Trvanie výstavy: 9. 7. 2008 – 30. 7. 2008 Diskusia s autorkou výstavy a jej hosťom Mikroskop 04, streda 30. 7. 2008, 18.00 Hosť: Anna Daučíková, výtvarníčka, vedúca ateliéru videa a multimediálnej tvorby na VŠVU Diskusiu moderuje kurátorka výstavy Radikálny, konceptuálny zásah do nedokončenej práce môže priniesť rôzne výsledky. Nech je však „finálny kus“ akýkoľvek, experiment s vlastným zaužívaným spôsobom tvorby vyžaduje od autora značnú dávku odvahy. Práve takýto pokus predstavuje vizuálna umelkyňa Mira Gáberová v rámci svojej výstavy Edit v Galérii 13m3. Nespracovaný filmový materiál jej dvoch nových videí čakal už len na klasické zostrihanie a doplnenie zvukovej stopy. Autorka sa však rozhodla narušiť myšlienkovú aj výrazovú konzistenciu svojej doterajšej tvorby. Oba niekoľkohodinové záznamy zostrihala podľa vopred danej štruktúry, akejsi šablóny prevzatej z vlastného staršieho videa vytvoreného na zákazku. Strih kopíruje sled záberov tohto videa, avšak neberie do úvahy pôvodné zámery autorky. Je pokusom, ktorý odhaľuje pozadie vzniku videa. Môže, ale nemusí poukázať na spôsob jeho tvorby, niektoré kľúčové momenty možno celkom vypadnú alebo naopak príliš veľa priestoru môže byť venovaného menej dôležitým záberom. Generatívny spôsob tvorby, ktorého myšlienkové analógie by sme našli aj na domácej scéne, sa však dostáva do celkom iného svetla najmä v kontexte ďalších prác Miry Gáberovej. Jej videá čerpajú svoju výrazovú silu najmä zo zvukovej stopy a dôkladne premysleného strihu. Sú charakteristické novou patetickosťou, ich lyrika je založená na vedomej práci s autorkinými intímnymi, ale aj všeobecne platnými symbolmi. Jedna postava obvykle vykonáva snovú, nie celkom pochopiteľnú statickú činnosť (napr. Pathos, 2006, Forever, 2006). Asociatívny strih prepája tieto zábery s pohľadmi na predmety alebo krajiny. Nostalgická a vznešená atmosféra videa je len zriedkavo narušená prvkami humoru a istého odstupu (Bean, 2004). Charakter veľkej časti tvorby Miry Gáberovej vystihuje aj fakt, že jej maľby boli zaradené do kurátorského výberu Yvony Ferencovej na výstave „Aspirace na věčnost“ (Moravská galerie, Brno, 2005), ktorá označila akýsi „barokový“ prúd v súčasnom stredoeurópskom umení. Obe pripravované videá mali pôvodne niesť všetky spomínané znaky Gáberovej prác, preto v kontraste s predchádzajúcou subjektivitou znamená výstava Edit konceptuálnu skúšku jej metód tvorby. Rozdiel je zdôraznený prítomnosťou ďalšieho nového videa, avšak dokončeného obvyklým spôsobom. Mira Gáberová je absolventkou VŠVU v ateliéri Prof. Daniela Fischera. V súčasnosti sa venuje najmä videoartu, ale aj maľbe, kresbe, public-artu a fotografii. Vystavovala na viacerých prehliadkach a v rámci rôznych kurátorských výberov doma aj v zahraničí. V roku 2007 získala cenu Special Prize Essl Award.
 
 
 
© 2006 Mira Gáberová