Mirka Gáberová (1979, Lučenec)
V roku 2006 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v ateliéri profesora Daniela Fischera. Počas štúdia si vyskúšala prácu v niekoľkých tematicky rozdielnych ateliéroch (I. Németh, I. Csudai, D. Fischer). Napriek mladému veku patrí k tým predstaviteľom mladej generácie, ktorí majú skúsenosti s vystavovaním, súťažením a vôbec plnohodnotnou účasťou na výtvarnom živote.
Aj keď spočiatku bolo Gáberovej ťažiskovým médiom maľba úspešne sa venuje videu a tvorbe inštalácií. Mediálna flexibilita autorky je daná jej prirodzeným záujmom a snahou nájsť pre vyjadrenie svojich myšlienok to pravé médium. V maliarskej tvorbe zaujala štvoricou veľkoformátových malieb sprejom Silver Sky (2005), v ktorých netradičnou technikou tematizovala problematiku prepisu 2D do 3D a zároveň sa vyrovnávala s tradičným maliarskym námetom súčasnými prostriedkami. Práve skúmanie vizuality a možností vizuality vyvolávať emócie je asi najdominantnejšou témou vinúcou sa doterajšou tvorbou autorky s čím súvisí aj doteraz najrozsiahlejší projekt – jej diplomová práca. Komisii predložila tri videá, ktoré spolu voľne súviseli. Zastrešovala ich ústredná myšlienka – skúmanie/hľadanie/pohrávanie sa s vizualizáciou emócií – s formami pátosu (čím sa zaoberala aj v teoretickej diplomovej práci). Výsledkom boli tri voľne súvisiace filmy, formou ktorých vstúpila do rizika, pretože bez ohľadu na následky (gýč, trápnosť) ich vytvorila tak a použila také obrazy, aby priamočiaro vzbudila emócie. Úplne vedome pristúpila k pátosu ako k umeleckej konvencii, ktorá sa spája s určitými formami – v historickom aj spoločenskom zmysle. Pracovala preto s klišé, fragmentárnosťou, príbehovosťou prezentovala tak celú škálu typického postmoderného rozprávania. Vytvorila svoje súkromné pathos formule, ktorými naznačila, že to čo vidíme je súčasťou príbehu, systému, ktorý ale nie sme schopní dešifrovať, a preto ho pokladáme za súkromný a teda hermetický, ale dostatočne výrazný na to, aby sme sa neubránili vlastným asociáciám. Emócie teda navodila náplňou videí nie ich spracovaním. Práve diplomová práca bola koncentrátom doterajších tém, výskumov a záujmov výtvarníčky. V dokonalej forme predviedla výsledky štúdia a zároveň prezentovala svoj výtvarný program.
Na záver treba ešte pripomenúť, že autorka sa v roku 2005 sa stala finalistkou prestížnej Essl Award, v roku 2006 finalistkou Ceny Ego Art.

_ak

 
 
 
© 2006 Mira Gáberová