MONIKA MIKYŠKOVÁ on the fridge of Mira Gáberová

Mira Gáberová, Zvone Pudelka, Marek Kvetán, Monika Pascoe Mikyšková, Peter Barényi, Katarína Slaninová, Michal Czinege, Emoke Vargová,Viliam Slaminka, Csilla Poláková

As I was among the first people to take part in the fridge exposition, my “contribution” was sort of a joke. It was an immediate reaction to Mirka’s challenge, as well as to the character and title of the event, which sounded very spontaneous to me. The idea of exposition on the fridge turned out to be a very viable idea and lived to see a couple of serious expositions. This is why I was happy to be a part of it for a while.

Keďže som sa zúčastnila chladničkovej výstavy medzi prvými,
môj "príspevok" bol skôr o vtipe. Bola to taká bezprostredná reakcia
na Mirkinu výzvu a v podstate aj na samotný názov a charakter akcie, ktorý vyznieval pre mňa veľmi spontánne. Ukázalo sa, že idea vystavovania na chladničke je veľmi životaschopná a dočkala sa aj zopár serioznejších výstupov.
Preto som rada, že som mohla byť na chviľu jej súčasťou.,,
,
, 
 
 
© 2006 Mira Gáberová