ERIK ŠILLE on the fridge of Mira Gáberová

Mira Gáberová, Zvone Pudelka, Marek Kvetán, Dávid Baffi, Petra Kanócz, Erik Šille, Edita Borsová, Katarína Morháčová, Marcel Mališ, Martin Rybanský, Martin Angelov

For me, the installation on Mirka’s fridge was like a pre-Christmas visitation to her place with traditional “Christmas-like” lighting adornment put into a geometrical shape. My point was to make an unpretentious lighting output, such as that used by people during the Christmas time to decorate their houses, filled with my message shaped into a diamond that would light as an icon.

Inštaláciu na Mirkinej chladničke som bral ako predvianočné vniknutie do jej priestoru s tradičnými svetelnými ozdobami  “Vianočného charakteru” nalepených v geometrickom tvare.
Išlo mi o nenápadný svetelný vstup akým si ľudia počas Vianoc zdobia celé domy, doplnený mojím odkazom v tvare kosoštvorca svietiacim ako ikona.


,,
,
,,
,
,
, 
 
 
© 2006 Mira Gáberová