ANDRÁS CSÉFALVAY in the Fridge of Mira Gáberová

Mira Gáberová, Zvone Pudelka, Dávid Baffi, Petra Kanócz, Erik Šille, Edita Borsová, Katarína Morháčová, András Cséfalvay, Katarína Slaninová, Viliam Slaminka, Csilla Poláková, Ivica Čampová, Katarína Poliačiková, Dorota Kenderová, Jaro Varga, Jozef Kovalčik, Miro Sirota, Michaela Paštéková

Defrost
I put a small plushy doe filled with water into an empty white fridge and left it in a freezer for one day. During the exposition the door was open and the water melted slowly in the doe. Diorama was supplemented with two pictures of nature attached right to the inner side of the fridge. The illumination in the fridge represented the arctic sun.
___

There is a small animal standing in the empty fridge, proudly rising its head over the ice-berg of white plastic. However, my little diorama is slowly changed. As the evening comes the doe’s proudness diminishes to the prostration. The legs falter and the head goes down.

Defrost
Do prázdnej bielej chladničky som vložil malú vodou napustenú a následne jeden deň mrazenú plyšovú srnku.
Počas výstavy boli otvorené dvere chladničky a voda sa v zvieratku pomaly roztápala. Diorama bola doplnená dvoma fotografiami prírody, nalepené na vnútornú stenu chladničky. Osvietenie chladničky reprezentovalo arktické slnko.
___

Vo vyprázdnenej chladničke stojí malé zviera. Hrdo dvíha svoju hlavu nad ľadovce bieleho plastu.
Moja maličká diorama sa však pomaly mení. Počas večera sa hrdosť malej srnky mení na pokoru, jeho nohy strácajú istotu a hlava sa skláňa k zemi.

,,
,,
,,
,,
,

 
 
 
© 2006 Mira Gáberová