Mira Gáberová, Zvone Pudelka, Monika Pascoe Mikyšková, Peter Barényi, Eja Devečková, Katarína Morháčová, Katarína Slaninová, Viliam Slaminka, Ivica Čampová, Katarína Poliačiková, Maja Štefančíková, Ivan Svoboda, Matej Smetana
 
The exposition project Fridge by Mira Gáberová provided the location where I could shoot a video that was planned for exposition Collection of Essays {assignee Edith Jeřábková] in the Entrance Gallery, Prague.
So, I didn’t introduced the final realization, but a reaction to a specific situation. In this case, the fridge itself represented an observer of visitors who found themselves in opposing situation. They became objects of interest. Among other things, all participants were captured on the final video.

The text – Typing machine
In the video there is a girl typing a short text that describes the situation we are looking at - i.e. a girl typing on a typing machine.
A serious plot, or a plot giving a serious impression, further supported by scenic elements (typing machine, a picture of pigeon cut out from veiling) ends up ironically as the camera finds itself on the other side of the scene behind the curtain, showing a group of people (not actors in this case) who are watching all this process.


Výstavní projekt Chladnička Miry Gáberové a s ním spojená tradiční návštěva hostů mi posloužila jako místo k natočení videa, které bylo plánováno pro výstavu Sebrané Úvahy{kurátorka Edith Jeřábková] v galerii Entrance v Praze.
Nepředstavil jsem tedy finální realizaci, ale reakci na konkrétní situaci. Samotná chladnička byla v tomto případě pozorovatel návtěvníků, kteří se ocitli v opačné pozici. Stali se objektem zájmu. Na výsledném videu byli zachyceni mimo jiné všichni účastníci.

text - Psací stroj
Video sleduje dívku, která píše na psacím stroji, krátký text jenž popisuje situaci, kterou právě sledujeme – tedy dívku píšící na stroji.
Vážný děj, nebo vážně působící, dále podpořen velmi výtvarnými prvky(psací stroj, vystřihnutí obrazu holuba ze záclony) končí ironicky, kdy se najednou kamera ocitá na druhé straně scény, za kulisama a ukazuje skupinku lidi(v tomto případě neherců), kteří celý tento proces sledují.


,
,,
,
,,
,

,
,


 
 
 
© 2006 Mira Gáberová